Vinterläger

Den 2-4 januari är det vinterläger för Sörmlands alla OL-ungdomar i Katrineholm. VOK är tillsammans med KOK arrangörer för lägret. Vi kommer att ha hand om mat och förläggning. Det kommer att krävas lite arbetsinsatser av oss, främst vid matserveringen. Då många är bortresta över nyår så måste vi boka upp folk redan nu. Du som vet att du är hemma och kan hjälpa till, kontakta Kenneth och anmäl dig.